یوم ولادت، قائد اعظم محمد علی جناح

Quaid e azam day 25 december